pieczęć gminna

Ogłoszenie dotyczące poboru wody w Gminie Tczew

W związku z obecnie panującymi warunkami pogodowymi Gmina Tczew ogłasza zakaz poboru wody z wodociągów gminnych w celu podlewania ogródków przydomowych, ogródków działkowych oraz innych terenów zielonych. Wysokie temperatury i brak opadów oraz zwiększony pobór wody przez mieszkańców może powodować, że ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie niewystarczająca, co może skutkować też zmniejszonym ciśnieniem wody w wodociągach, a w konsekwencji trudnością z jej dostarczaniem oraz zwiększonym ryzykiem pożarowym.

Zakaz obowiązuje w godzinach 7:00 do 22:00 do odwołania.

Zdjęcia