Tutaj powinien być opis

Poznaj Liderów Gminy Tczew - Konkurs

Wójt Gminy Tczew ogłasza konkurs pn. "Poznaj Liderów Gminy Tczew w 2018 roku". Konkurs, którego celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych i prężnie funkcjonujących społeczników, rolników i przedstawicieli biznesu działających na terenie gminy Tczew.

Adresatami Konkursu są organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, firmy. Zgłoszenia do Konkursu mogą składać osoby fizyczne i prawne na podstawie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.gmina-tczew.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tczew. Organizacje, firmy oraz osoby fizyczne mogą zgłosić własną kandydaturę. Do formularzy można załączyć materiały potwierdzające wymienione działania, tj. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, wycinki prasowe, prezentacje itp. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Gminy Tczew ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, do dnia 27 lipca 2018 r. do godz. 14:00, osobiście, faksem pod numer telefonu: (58) 5305130, lub pocztą elektroniczną pod adresem: promocja@gmina-tczew.pl.

Złożone dokumenty zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Wójta Gminy Tczew. Kapituła wyłoni 3 nominowanych, po jednym z każdej kategorii.
Tytuły laureatów przyzna Wójt Gminy Tczew podczas tegorocznych Dożynek 01 września br. w miejscowości Turze.

Załączniki

Zdjęcia