Tutaj powinien być opis

Turniej piłki nożnej halowej o puchar Wójta Gminy Tczew w Dąbrówce 10.03.2018


TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TCZEW
 

1. Termin: 10.03.2018 r. godz. 8.00 
2. Miejsce: hala sportowa  przy Gimnazjum w Dąbrówce.
3. Organizator: Wójt Gminy Tczew, Gimnazjum w Dąbrówce.
4. Uczestnicy: Drużyny piłkarskie z terenu Gminy Tczew. Każde sołectwo ma prawo wystawić jedną drużynę (z mieszkańców sołectwa), minimalna liczba osób – 5, maksymalna – 10. Wiek uczestników powyżej 25 lat (od r. 1993).
5. Wymagany strój sportowy: koszulka, spodenki, obuwie sportowe (z przeznaczeniem do gry w hali).
6. Zgłoszenia zespołów: pisemne, zawierające: nazwisko, imię, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, potwierdzone przez Sołtysa, oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za zespół (kapitan zespołu).
7. Składanie zgłoszeń w sekretariacie gimnazjum w Dąbrówce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00.
8. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 08.03.2018r. o godz. 14.00
9. Losowanie grup eliminacyjnych nastąpi w dniu zawodów.
10. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby drużyn w dniu losowania.
11. Przepisy gry w piłkę nożną halową.
12. W sprawach spornych decyduje organizator.
13. Organizator  nie odpowiada za rzeczy zaginione, zgubione bądź skradzione w czasie turnieju.
14. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.

Zdjęcia