Integracja KGW

Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich w Tczewskich Łąkach

W ostatnią sobotę karnawału (10.02.) Koło Gospodyń Wiejskich z Tczewskich Łąk zorganizowało zabawę, w której uczestniczyły zaprzyjaźnione Koła z gminy Tczew. Były panie z Rokitek, Turza, Miłobądza i Malenina. Tego typu spotkania mają charakter integracyjny. Oprócz dobrej atmosfery organizatorki zadbały o oprawę muzyczną i kulinarną.
W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście. Wójta gminy Tczew reprezentowała Joanna Szlicht, sekretarz gminy, która podziękowała wszystkim paniom za współpracę z samorządem i życzyła zdrowia oraz wytrwałości  w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez aktywne członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.
Na zaproszenie organizatorów, swoim udziałem w spotkaniu, odpowiedział Piotr Odya, radny powiatu tczewskiego. W swoim przemówieniu, zwrócił uwagę na funkcjonowanie środowiska kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich jako swoistej rodziny, która się wspiera i współpracuje.
Na spotkaniu obecni byli również prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Józef Turzyński, przewodniczący Rady Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak oraz radna Gminy Tczew Iwona Kończyńska.
Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, tańce i rozmowy do późnych godzin nocnych. Panie zgodnie przyznają, że spotkania integracyjne są potrzebne. Wspólne biesiadowanie sprzyja nawiązaniu przyjaźni między paniami z poszczególnych kół. Imprezy takiego rodzaju to świetna okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. To także nowy sposób na zwiększenie aktywności kobiet. To właśnie na takich spotkaniach rodzą się ciekawe pomysły, które później są realizowane.
Bez wątpienia Koła Gospodyń Wiejskich pełnią bardzo ważną rolę w wielu sołectwach, a panie są inicjatorkami wielu spotkań i zabaw zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, dlatego władze gminy Tczew doceniają i dziękują paniom za dotychczasową pracę.

Zdjęcia