Tutaj powinien być opis

Budowa świetlicy w Czarlinie. Umowa podpisana.

Po trzykrotnym powtarzaniu procedury przetargowej, nareszcie udało się wyłonić wykonawcę. Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym RESTEKS Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin. Zadanie będzie kosztowało ponad 1,7 mln zł. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do lipca 2018 r.

Przetarg na powyższe zadanie był czterokrotnie ogłaszany i trzykrotnie unieważniany. Ceny zaproponowane przez oferentów przewyższały zabezpieczoną kwotę w budżecie na to zadanie.  Na wniosek Wójta, Rada Gminy dołożyła do zadania 600 000  zł, co pozwoliło na podpisanie umowy z wykonawcą.

Budynek zaprojektowano jako murowany z jedną kondygnacją nadziemną i z częściowym podpiwniczeniem. Rzut budynku w kształcie litery „L”, o kubaturze ok. 3000 m3. Zaprojektowany budynek ma salę świetlicową o powierzchni 150 m2, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze oraz toalety. Świetlica wybudowana zostanie w sąsiedztwie istniejącego przedszkola w Czarlinie.

Budynek, który powstanie ma pełnić rolę centrum kultury w sołectwie. Ma być  miejscem spotkań i zebrań mieszkańców wsi oraz działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Pomieszczenia mają służyć do organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwijania zainteresowań, a także integracji lokalnej społeczności.

Do tej pory mieszkańcy korzystali z pomieszczeń przedszkola, które niejednokrotnie były niewystarczające do organizacji różnych wydarzeń w sołectwie.

Świetlica w Czarlinie będzie 22 świetlicą w Gminie Tczew. Obecnie na ukończeniu jest budowa świetlicy w Lubiszewie, a w planach jest jeszcze budowa świetlicy w Goszynie, Maleninie i Rokitkach.


Zdjęcia