Tutaj powinien być opis

Informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich obowiązujące w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Tczew.

Działalność Rejonu Dróg Wojewódzkich przy pracach zimowych będzie się opierało na wytycznych klasyfikowania dróg i standardach utrzymania opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych Warszawa, przyjęte Uchwałą Nr 383/2001 Zarządu Województwa Pomorskiego, jako obowiązujące na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk.
 
Całą sieć dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem w SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 podzielono na standardy od II do V, co zostaje przedstawione na wykazie.

Zdjęcia