Przejdź do treści
Tutaj powinien być opis

Bezpłatne szkolenia online w ramach projektu "Akademia Kompetencji Cyfrowych"

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe w coraz większym stopniu stają się warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.

W związku z powyższym, w imieniu Związku Gmin Pomorskich, informuję o możliwości wzięcia udziału mieszkańców województwa pomorskiego w bezpłatnych szkoleniach on - line, w ramach projektu pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”, którego grantobiorcą jest gmina Prabuty.

Warunkiem koniecznym do spełnienia kryterium rekrutacyjnego jest konieczność ukończenia w dniu szkolenia 25. roku życia.

Realizowane są następujące szkolenia:

zrzut_ekranu_20201120_131717.jpg

Zdjęcia