Tutaj powinien być opis

Konsultacje projektu dot. określenia ogólnej pow. przeznaczonej pod uprawy maku lub konopii włóknistych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, iż Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął chwałę nr 867/185/20 z dnia 29 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwaly Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopii włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie pomorskim.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu w zakladce Ogłoszenia i komunikaty, tj. do 6 października 2020 r.

Wypełnione i podpisane formularze z uwagami do konsultowanego projektu uchwały Sejmiku województwa Pomorskiego przyjmowane będa w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2, I piętro, pokój nr 100 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@pomorskie.eu

Załączniki

Zdjęcia