Tutaj powinien być opis

Zdobądź stypendium naukowe w programie "PROCAM Edukacja"

Fundator stypendium zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do programu „PROCAM Edukacja”, którego celem jest wyłonienie osoby, która uzyska stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Stypendium obejmuje czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w szkole średniej, która rokrocznie uzyskuje tytuł złotej szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny przyszli absolwenci klas ósmych z miejscowości nieprzekraczających 30 000 mieszkańców zainteresowani możliwością nauki w Liceum w Gdańsku znajdą na stronie internetowej www.procam.pl/edukacja.

Program Stypendialny jest wynikiem aktywności sportowo-charytatywnej pracowników PROCAM, którzy podczas spotkania w 2019 roku z okazji 15-lecia firmy uczestniczyli w rywalizacjach sportowych, których celem było zebranie jak największej liczby punktów finalnie zamienionych na złotówki z przeznaczeniem na stypendium na wsparcie dzieci z terenów wiejskich. Firma PROCAM przeznaczyła na ten cel niebagatelną kwotę 64 750 złotych.

O udział w Programie może ubiegać się osoba, która ma stały adres zameldowania w miejscowości, której liczba ludności nie przekracza 30 000 osób (według danych publikowanych na stronach administracji państwowej) oraz ukończy w 2020 roku 8 klasę szkoły podstawowej (w miejscowości, której liczba ludności nie przekracza 30 000 osób) poprzez zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, a także spełnia pozostałe warunki wskazane w regulaminie programu stypendialnego.

Warto dodać, że osoba ubiegająca się o udział w Programie musi uzyskać bardzo dobre wyniki w nauce, to jest średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, obliczaną na podstawie świadectwa ukończenia klasy VII na poziomie nie niższym niż 4,75.
W ocenie kandydatów komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę ich osiągniecia w wybranych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych oraz wykazywaną aktywność społeczną, w szczególności związaną z wolontariatem.

4 KROKI W STRONĘ LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
Jeżeli mieszkasz w małej miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) i nauka to Twoja pasja:
1. Wypełnij formularz rejestracyjny do 27.03.2020 – dostęp przez www.procam.pl/edukacja;
2. Czekaj na termin rozmowy;
3. Na spotkaniu opowiedz nam dlaczego to właśnie do Ciebie powinno trafić stypendium;
4. Ucz się w najlepszym liceum w Trójmieście od września 2020 do czerwca 2024.

Zdjęcia