Tutaj powinien być opis

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Bałdowie.

W dniu 27 listopada br., w Urzędzie Gminy Tczew, została podpisana umowa na wykonanie zadania pn."Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie".

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe GLADPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, firma której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w procedurze przetargu nieograniczonego.

Umowę podpisali ze strony Gminy Tczew Wójt Krzysztof Augustyniak oraz pełnomocnik firmy Pani Karolina Ulik.

Etap 1 przedsięwzięcia polega  na   wykonaniu  sieci  kanalizacji  sanitarnej grawitacyjno - tłocznej oraz przepompowni ścieków położonej na terenie miejscowości Bałdowo.

Koszt wykonania inwestycji wynosi 1.635.900,00 zł brutto, a termin zakończenia prac określony w umowie to 26.04.2020 r.

Zdjęcia