Tutaj powinien być opis

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak uprzejmie informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Tczew wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym w terminie do 08.11.2019 r. osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Tczew zainteresowane odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania
po nawozach, opakowania typu Big Bag
, mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Gminy Tczew (parter, pokój nr 7)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Tczewie, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew.

 

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Realizacja programu na terenie Gminy Tczew będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

 

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Tczew ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegółowe informacje pod numerem tel.  58 530-51-38 lub 58 530-51-37.

 

Wzór w/w karty zgłoszenia :

Załączniki

Zdjęcia