Tutaj powinien być opis

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czatkowy.

Mając na uwadze poprawę warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańcow sołectwa Czatkowy poprzez korzystanie ze świetlicy wiejskiej, na początku września br. w urzędzie Gminy Tczew, odbyło się podpisanie umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czatkowy”.

Zadanie będzie realizowane przez firmę “PERMUR”, a kwota umowna zadania to 174.499,76 zł, natomiast termin realizacji to 25.10.2019r.

 

 

Zdjęcia