XIV Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Tczew

 

                                  ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Tczew

na dzień 28 sierpnia 2019 r. godz. 14.30

w budynku Urzędu Gminy Tczew

przy ul. Lecha 12, sala nr 12

Na wniosek Wójta

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.

  4. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                          (-) Zenon Lica