Tutaj powinien być opis

75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dzisiaj, 1 sierpnia, przypada 75rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.


Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17, godzina "W". Było wystąpieniem zbrojnym żołnierzy podziemnej Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanym w ramach akcji „Burza”.
Godzina „W” poderwała do walki wielu młodych ludzi, którzy dzielnie walczyli i oddali życie za wolność Ojczyzny.
W trakcie dwumiesięcznych walk z okupantem, które toczyły się do 3 października, straty wojsk polskich wyniosły blisko 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli.
W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.
Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie warszawskie było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i zostało okupione ciężką walką, cierpieniem, krwią i życiem żołnierzy oraz cywilów w każdym wieku.
Zatrzymajmy się i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli za naszą wolność!

Zdjęcia