Tutaj powinien być opis

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tczewskim

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE
W 2019 ROKU*
Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Marcin Drzewicki.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).
Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.
Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:
Poniedziałek od 13.00 do 17.00
Wtorek od 11.45 do 15.45
Środa od 13.00 do 17.00
Czwartek od 8.30 do 12.30
Piątek od 8.30 do 12.30

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PELPLINIE
W 2019 ROKU*
Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Piotr Dworak.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest
w pomieszczeniu nr 013 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.
Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:
Poniedziałek od 12.30 do 16.30
Wtorek od 12.30 do 16.30
Środa od 8.30 do 12.30
Czwartek od 8.00 do 12.00
Piątek od 8.00 do 12.00

  * punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
**osoba uprawniona to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej   pomocy prawnej;
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU

1)    PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W TCZEWIE *
Punkt w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).
Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.
Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:
Poniedziałek od 7.30 do 11.30
Wtorek od 7.30 do 11.30
Środa od 7.30 do 11.30
Czwartek od 13.00 do 17.00
Piątek od 13.00 do 17.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2, KRS 0000217093.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczyć doradca obywatelski.

2)    PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W GNIEWIE*
Punkt w Gniewie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10 (pomieszczenie nr 39 na parterze budynku).
Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

  * punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
**osoba uprawniona to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej   pomocy prawnej;Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:
Poniedziałek od 8.00 do 12.00
Wtorek od 8.00 do 12.00
Środa od 13.00 do 17.00
Czwartek od 8.00 do 12.00
Piątek od 8.00 do 12.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2, KRS 0000217093.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczyć doradca obywatelski.

3)     PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W SUBKOWACH*
Punkt w Subkowach zlokalizowany jest w pomieszczeniu biurowym nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a
Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.
Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:
Poniedziałek od 9.00 do 13.00
Wtorek od 12.00 do 16.00
Środa od 9.00 do 13.00
Czwartek od 9.00 do 13.00
Piątek od 9.00 do 13.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe  z siedzibą w miejscowości Brusy przy ul. Dworcowej 18, KRS 0000291352.
Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać radca prawny.

 *punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
**osoba uprawniona to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej   pomocy  prawnej;

Zdjęcia