Tutaj powinien być opis

Fundusz Aktywni Obywatele-konsultacje dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele: programu przeznaczonego dla organizacji społecznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Za rozdzielenie tych środków odpowiedzialne będą Fundacja Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.  Zaczynają się konsultacje, podczas których mają zostać zebrane opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu. Wasze głosy zostaną wzięte pod uwagę wypracowując ostateczny kształtu Funduszu.

Fundusz Aktywni Obywatele gorąco zaprasza do podzielania się z opiniami, uwagami i podpowiedziami:

jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

W konsultacjach można wziąć udział:

wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line)
zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania - zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmowane są do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Zdjęcia