Tutaj powinien być opis

II Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                            Tczew, dnia 28.11.2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Tczew

                                                                                                                                                                                                                            
                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

                                      zwołuję  II Sesję Rady Gminy Tczew
                                                  na dzień 7 grudnia 2018r. godz. 9.00
                                                     w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                                       przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2018-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tczew.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Społeczno- Oświatowej i Rolnictwa Rady Gminy Tczew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tczew.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tczew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społeczno- Oświatowej i Rolnictwa Rady Gminy Tczew.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tczew.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
19. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia