Tutaj powinien być opis

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Tczew i zaprzysiężenie wójta kadencji 2018-2023

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Tczew, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku w dniu 19 listopada, a jej otwarcia dokonała i poprowadziła do czasu wyboru przewodniczącego, radna senior Helena Engler. Głównym tematem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,  wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tczew oraz zaprzysiężenie wójta Gminy Tczew. Po odczytaniu przez Helenę Engler tekstu ślubowania, którego treść określa ustawa o samorządzie gminnym: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po czym każdy radny, wyczytany z imienia i nazwiska, potwierdził z osobna akt ślubowania słowem "ślubuję" lub "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego odbywał się w głosowaniu tajnym. Radni na przewodniczącego Rady Gminy Tczew wybrali Zenona Licę, a wiceprzewodniczącym został Roman Wendt.

Na koniec sesji miała miejsce ceremonia zaprzysiężenia Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka. Tekst aktu ślubowania został odczytany przez przewodniczącego Rady Zenona Licę: "Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy". Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak uroczyście odpowiedział: "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Zdjęcia