Tutaj powinien być opis

Informacja dla rodziców z miejscowości Rokitki

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Tczew

 

            W związku z zapytaniami rodziców uczniów dowożonych do Szkół Podstawowych w Dąbrówce i Lubiszewie, zamieszkałych w miejscowości Rokitki przy ulicy Kasztanowej informuję, że przejście pod wiaduktem znajdującym się na wyżej wymienionej ulicy jest w trakcie realizacji. Powyższe przejście będzie dostępne dla mieszkańców od miesiąca listopada. Umożliwimy tym samym bezpieczniejsze i wygodniejsze  przejście dzieciom i ich opiekunom do punktu zbornego, znajdującego się na ulicy Tczewskiej.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Tczew

                                                                                                                                 ( - ) Roman Rezmerowski

Zdjęcia