logo

Dowozy uczniów - informacja dla rodziców

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Tczew


             Chciałbym poinformować rodziców uczniów, którzy  uczęszczają do szkół na terenie Naszej Gminy, że w dniu 10 lipca bieżącego roku wybrano, drogą przetargu nieograniczonego, firmę, która będzie dowozić uczniów do i ze szkół Gminy Tczew w roku szkolnym 2018/2019. Usługę dowozu uczniów w nadchodzącym roku szkolnym realizować będzie Firma Usługowo – Handlowa „Mateobus” Sławomir Tecław z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

            Moim celem jest zapewnienie bezpiecznego oraz wygodnego dowożenia uczniów do i ze szkół, stąd dzięki odpowiednim kryteriom zastosowanym w przetargu, w  nowym roku szkolnym dowozy będą realizowane nowszymi autobusami. Ponadto nadmieniam, iż autobusy te będą spełniać co najmniej  Europejską Normę Emisji Spalin Euro 3.  Zareagowaliśmy także na prośby rodziców, aby wewnątrz autobusów w okresie jesienno – zimowym zapewniono wyższą temperaturę, wprowadzając stosowane zapisy w umowie z usługodawcą, celem unikania sytuacji niekomfortowych dla uczniów, jak i rodziców.

            Chciałbym podkreślić również, iż wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zmodyfikowano trasy kursowania autobusów szkolnych. Punkty odbioru  dzieci z przystanków rozmieszczone są w taki sposób, aby uczniowie pokonywali jak najkrótsze odległości  z miejsca zamieszkania do punktu odbioru.

            Mam nadzieję, że powyższe zmiany zapewnią jeszcze większy komfort dojazdów  uczniom gminnych szkół i przedszkoli.

                      

                                                                                                                                   Wójt Gminy Tczew

                                                                                                                                 Roman Rezmerowski

Zdjęcia