Tutaj powinien być opis

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych


Wójt Gminy Tczew przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tczew, że z dniem 31 stycznia 2018 roku upływa termin na złożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń.

Załączniki

Zdjęcia