azbest

Azbest 2018 - składanie wniosków do 30.03.2018 r.

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY TCZEW

Wójt Gminy Tczew informuje, że można składać wnioski do Urzędu Gminy Tczew o dofinansowanie dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew - edycja 2018”. Nabór wniosków rozpocznie się z dniem 22.01.2018r i będzie trwał do 30.03.2018r. Dofinansowaniu będą podlegały koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest:

1. Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest.
2. Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest składowany na posesjach.
 
Wszystkie potrzebne do wypełnienia dokumenty zostały zamieszczone <tutaj> i są dostępne w Urzędzie Gminy u p. Michała Ciecholewskiego w pok. nr 9.
 
UWAGA
Dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przeprowadzone zostanie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Gminę Tczew.

Załączniki

Zdjęcia