Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych


Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie zorganizował 28 listopada 2017 roku Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych oraz Olimpiadę BHP w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie. W Olimpiadach wzięli udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym, zamieszkali w województwie pomorskim. Przedział wiekowy 30 uczestników wynosił 17-40 lat.

Olimpiada miała na celu między innymi upowszechnianie wiedzy rolniczej, integracji młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymianę doświadczeń i popularyzację osiągnięć w rolnictwie.
Olimpiada składała się z dwóch części: I część – test, II część – egzamin ustny.
Pytania obejmowały m.in. zagadnienia z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, integrowanej ochrony roślin, ekonomiki, bezpieczeństwa i higieny pracy, Wspólnej Polityki Rolnej w tym PROW na lata 2014-2020, przedsiębiorczości, ekologii i ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii.
Finalistami Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali:
1. Rafał Mgłosiek – gm. Morzeszczyn,
2. Michał Klaus z Zabagna – gm. Tczew,
3. Robert Wolf z Miradowa, powiat starogardzki – uczeń ze szkoły w Swarożynie,
4. Karol Paluch ze Stogi, powiat malborski– uczeń ze szkoły w Swarożynie.
Zakwalifikowali się oni na Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych w PODR w Lubaniu, która odbyła się 12.12.2017r. W Wojewódzkiej Olimpiadzie w Lubaniu  Michał Klaus zdobył drugie miejsce.
Finalistami Eliminacji Powiatowych XVIII Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie zostali:
1. Robert Czarnecki – Lipia Góra gm. Morzeszczyn,
2. Błażej  Czarnecki – Lipia Góra gm. Morzeszczyn,
3. Kacper Klaus z Zabagna – gm. Tczew.Zdjęcia