Plakat

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o PUCHAR WÓJTA GMINY TCZEW

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o PUCHAR WÓJTA GMINY TCZEW
1. Cel i zadania:
- Popularyzacja tenisa stołowego
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku  osobom dorosłym.
2. Organizator:
- Urząd Gminy Tczew
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce.
3. Miejsce i terminy:
Zawody odbywać się będą w Hali Sportowo-Widowiskowej w Dąbrówce Tczewskiej,
Terminy zawodów : 02.12.2017 r. godz. 9.00,  zbiórka zawodników o godz. 8.30
4. Konkurencje:
 kobiety
- wiek 18 - 40 lat (roczniki 1999-1977)
- wiek 41 lat i starsze (roczniki 1976)
mężczyźni
- wiek 18 - 40 lat (roczniki 1999-1977)
- wiek 41 lat i starsi (roczniki 1976)
5. Udział:
W turniejach startować  mogą zawodniczki i zawodnicy – mieszkańcy gminy Tczew, niestowarzyszeni w klubach sportowych. Uczestnicy zawodów muszą posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości
ze zdjęciem. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do uczestników. Organizator  nie odpowiada za rzeczy zaginione, zgubione bądź skradzione w czasie turnieju.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia w formie pisemnej, potwierdzone przez Sołtysa przyjmowane będą
w sekretariacie gimnazjum w Dąbrówce do dnia 29.11.2017 r. do godz. 14.00
7. Regulamin zawodów:
W czasie turnieju obowiązują przepisy (załącznik do regulaminu).
System gry dostosowany będzie do ilości zgłoszonych zawodników i podany w dniu zawodów.

Załączniki

Zdjęcia