Tutaj powinien być opis

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

W poniedziałek 13.03.2017 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie obył się OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIDZY POŻARNICZEJ „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.

Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tczew, łącznie 18 osób.

W pierwszej kolejności uczestnicy wzięli udział w części teoretycznej w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych.

Kolejnym etapem była część ustna, odpowiadało pięciu najlepszych uczniów z obu kategorii.

W komisji konkursowej zasiadali: Beata Ostrowska, Julian Grygolec, Piotr Stolc – PSP Tczew.  

 

Wyniki konkursu w kategorii szkół podstawowych: 

I miejsce – Agata Husak – SP Miłobądz

II miejsce – Krzysztof Brzeziński – ZKiW Turze

III miejsce – Nadia Nowakowska – SP Miłobądz

IV miejsce – Jakub Grala – SP Lubiszewo

V miejsce – Kacper Lewandowski – SP Lubiszewo

 

Wyniki konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Tomasz Kiciński – ZKiW Swarożyn

II miejsce – Marek Kiciński – ZKiW Swarożyn

III miejsce – Małkowska Sandra – Gimnazjum Dąbrówka

IV miejsce – Dawid Bieszka – Gimnazjum Dąbrówka

V miejsce Wojciech Stobiński – ZKiW Swarożyn  

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Tczew.

Na zakończenie Turnieju głos zabrał Dyrektor Wojciech Czerwiński gospodarz konkursu, który wyraził swoją radość z faktu dążenia przez młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy w tak ważnej dziedzinie jak pożarnictwo i służba drugiemu człowiekowi. Życzył zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Słowa podziękowań skierował również do opiekunów, którzy przygotowywali młodzież do turnieju i jury.

Eliminacje powiatowe odbędą się 31 marca 2017 r. na które pojadą osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach.  

 

Zdjęcia