Tutaj powinien być opis

Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew

„Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”

 

Gmina Tczew z dniem 01.09.2016 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową w Miłobądzu, Szkołę Podstawową w Lubiszewie, Szkołę Podstawową w Turzu, Szkołę Podstawową w Swarożynie oraz Gimnazjum w Swarożynie i Gimnazjum w Dąbrówce, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.  

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 782 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników. 

Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi Gmina Tczew oraz Partner niepubliczny F5 Konsulting Sp. z o.o.

 

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

 

Budżet projektu: 3 226 900,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 065 555,00 zł

 W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Tczew działa Biuro Projektu. Informacji na temat projektu udziela Seweryn Nagórski: T:+48 (58) 530 51 37, e-mail: snagorski@gmina-tczew.pl.

 

Zdjęcia