Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tczew w sezonie zimowym 2016/2017

Gmina Tczew dnia 15.09.2016r. podpisała umowę na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tczew w sezonie zimowym 2016/2017.
Jak w latach poprzednich Gmina została podzielona na cztery rejony, w których wyodrębniono drogi z podziałem na kolejność odśnieżania.
Wszystkie pojazdy biorące udział w utrzymaniu zimowym dróg, zostały wyposażone w lokalizatory GPS. W Urzędzie, wyznaczono stanowisko koordynatora „akcji zima”, który będzie wydawał dyspozycje dotyczące odśnieżania lub uszorstniania dróg gminnych.


Zgłoszenia przyjmowane będą  pod nr telefonu : 696-493-814 (Telefon całodobowy)
Telefon 058 530-51-37 lub 058 530-51-15 czynny w godzinach pracy Urzędu.


20161020152005_mapa1.jpg

Zdjęcia