Zobacz również

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Tczew z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 rok przypadających na poszczególne sołectwa w gminie Tczew


Zarządzenie nr 89/2018

Załącznik do zarządzenia