Zobacz również

Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 rok przypadających na poszczególne sołectwa w gminie Tczew


Zarządzenie 107/2016

Załącznik do zarządzenie