Zobacz również

 

GMINA W LICZBACH

• liczba ludności – 
14176

• powierzchnia gminy – 17 062 ha
• miejscowości – 36
• sołectwa – 26
• użytki rolne – 13 206 ha
• grunty orne – 10 260 ha
• sady – 669 ha
• lasy – 2 517 ha
• jeziora – 338 ha
• gospodarstwa rolne – 1 200


gminawliczbachjpg [446x336]