Zobacz również

  stara_fotojpg [448x309]


Wykopane łopatą archeologów skarby sprzed wielu lat pozwalają stwierdzić że obecna ziemia była zasiedlona już kilkadziesiąt wieków przed Narodzeniem Chrystusa. Najstarsze ślady osadnicze pochodzą z późnego okresu neolitu (2500-1700 p. Chr.). Następnie odkryto kolejne egzemplarze narzędzi ozdób i broni wykonane z tego powszechnego wówczas stopu, jak również szpile do ubiorów z brązowymi główkami wyjęte z grobów skrzynkowych w Liniewku.