Przejdź do treści
Tutaj powinien być opis

Informacja o zwiększonym ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie , w związku z doniesieniami opublikowanymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA ) informującymi o zwiększonym ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie, na skutek stwierdzenia nowych ognisk na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu informuje, że rozpoczęły się migracje dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków.


Aktualna analiza sytuacji epizootycznej wskazuje, iż ryzyko wystąpienia HPAI na terenie Polski w najbliższym czasie należy uznać za wysokie, co obrazuje załączona, opracowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prezentacja.


Wobec takiego rozwoju sytuacji, PLW w Tczewie informuje wszystkich posiadaczy drobiu i ptactwa ozdobnego, o istniejącym zagrożeniu ponownego/kolejnego ( jak co roku ) wystąpienia grypy ptaków w kraju, oraz o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach.

Jednocześnie PLW w Tczewie wskazuje, że zarówno komunikat w tej sprawie Głównego Lekarza weterynarii, jak i informacja wraz z prezentacją skierowana do hodowców drobiu znajduje się na stronie PIW Tczew w zakładce - Choroby zakaźne - HPAI,

Załączniki

Zdjęcia