Tutaj powinien być opis

Nagroda Wójta Gminy Tczew za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy Tczew z dnia 11 czerwca 2014 r., w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak nagrodził Zuzannę Golicką oraz Andrzeja Semborowskiego, składając sportowcom serdeczne gratulacje i słowa uznania za odniesione sukcesy.

Życzymy kolejnych zwycięstw i wytrwałości w realizacji sportowych celów.

Zdjęcia