Tutaj powinien być opis

Ostatnia Sesja Rady Gminy Tczew w kadencji 2014-2018

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy Tczew odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Tczew w kadencji 2014-2018. Radni po raz ostatni w tej kadencji podjęli uchwały.
Na koniec sesji przyszedł czas podziękowań. Rada Gminy Tczew wraz z sołtysami oraz przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich złożyli podziękowania oraz życzenia Wójtowi Romanowi Rezmerowskiemu z okazji zakończenia pełnienia, przez szesnaście lat, funkcji Wójta Gminy Tczew. Składali wyrazy uznania za owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej, za trud działania dla wspólnego dobra w procesie przemian Gminy.
Wójt Roman Rezmerowski również podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom samorządowym za współpracę, zaangażowanie i wniesiony wkład dla dobra naszej Małej Ojczyzny. Podkreślił również, iż pozostawia gminę z niewielkim zadłużeniem, tj. na dzień dzisiejszy 4 731 000 zł, co stanowi zaledwie 7,31 % w stosunku do dochodów gminy. Równocześnie, życzył nowej władzy i radzie, aby podczas pracy nie kierowali się negatywnymi emocjami i wspólnie podejmowali pożyteczne działania na rzecz dalszego rozwoju Gminy.

Zdjęcia