ulica Tczewska w Rokitkach

Rusza przebudowa części ul. Tczewskiej w Rokitkach


Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski podpisał umowę z wykonawcą, firmą „STRABAG” Sp. z o. o. z Pruszkowa, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części ul. Tczewskiej w Rokitkach”. Koszt zadania opiewa na kwotę 1.127.821,27 zł. Plac budowy został przekazany wykonawcy i jak tylko warunki pogodowe pozwolą, rozpoczną się prace budowlane.

Zadanie obejmuje budowę jezdni o szerokości 5 metrów, o nawierzchni bitumicznej, na odcinku 597 metrów, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 metrów, o nawierzchni z betonowej kostki, na odcinku 347 metrów oraz budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, o szerokości 2,5 metrów, na odcinku 243 metrów wraz z oświetlaniem ulicznym. Inwestycja zakłada także budowę zatoki autobusowej oraz pętli autobusowej z jezdnią manewrową. Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy na posesje. W ramach prac wybudowane zostaną przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej KD 400 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w okolicach projektowanej pętli autobusowej. Przebudowie podlegać będzie sieć teletechniczna, istniejący gazociąg oraz regulacja istniejącej infrastruktury technicznej. Zadanie obejmuje również przestawienie istniejącego ogrodzenia w ciągu działki nr 330/1, na odległości 57 metrów oraz działek 326 i 327, na odległości około 35 mb.

Zdjęcia