kury

Ptasia grypa - apel do hodowców drobiu

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, że od dnia 27 grudnia 2016 roku, istnieje obligatoryjny obowiązek zgłaszania do PLW miejsc, w których utrzymywany jest drób (w tym gospodarstw utrzymujących dóbr na własne potrzeby) lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych ( §1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

 

 apel.jpg

 

hpa.jpg

Zdjęcia