Zobacz również

logopng [300x200]

Wyjątkowe Jubileusze to akcja skierowana do mieszkańców Gminy Tczew obchodzących:

🔸 Jubileusz urodzin: 85 lat, 90 lat, 95 lat, 100 lat, itd.

🔸 Jubileusz pożycia małżeńskiego: 50 lat, 55 lat, 60 lat, 65 lat, itd.


Dla szanownych Jubilatów przygotowano upominki, które Wójt Gminy Tczew będzie dostarczał osobiście.

Zapraszamy do składania wniosków: rocznica pożycia małżeńskiego, rocznica urodzin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 530 51 19.

plakatjpg [300x424]

Regulamin przyznawania upominków w ramach akcji „Wyjątkowe Jubileusze”:

1. Upominki w formie rzeczowej przysługują osobom/małżeństwu zamieszkującym na terenie gminy Tczew, które złożyły odpowiedni wniosek, a tym samym wyraziły chęć otrzymania upominku przygotowanego przez Gminę Tczew.

2. Upominek wraz z listem gratulacyjnym przyznawany jest jednorazowo dla małżeństw obchodzących 50,55,60,65 rocznicę ślubu oraz osób obchodzących 85,90,95,100 rocznicę urodzin.

3. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Tczew lub na stronie www.gmina-tczew.pl.

4. Wniosek należy złożyć minimum 15 dni kalendarzowych przed terminem jubileuszu (urodzin, pożycia małżeńskiego).

5. Do wniosku należy dołączyć: w przypadku jubileuszu urodzin skan/ksero/zdjęcie dowodu osobistego; w przypadku jubileuszu pożycia małżeńskiego skan/ksero/zdjęcie aktu małżeństwa.

6. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 12 83-110 Tczew.

7. Złożenie wniosku wiąże się z wyrażeniem zgody na wizytę w miejscu zamieszkania wnioskodawcy Wójta Gminy Tczew, który osobiście wręczy upominek.

8. Wniosek o upominek może złożyć opiekun Jubilata/ów w jego imieniu.

9. W przeciągu 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku dział promocji Gminy Tczew skontaktuje się celem ustalenia terminu wizyty Wójta.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tczew 169/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.