Zobacz również

Sołtys

ciesielskajpg [120x177]

Gabryela Ciesielska - jestem mieszkanką Miłobądza od urodzenia. Funkcję sołtysa pełnię już VI kadencję. Jestem sołtysem z dziada pradziada, to tradycja rodzinna. Najpierw funkcję tę pełnił mój dziadek, potem ciocia oraz przez kolejne 32 lata ojciec.
Jako sołtys swoim obszarem terytorialnym obejmuję wieś Miłobądz i Mały Miłoradz oraz zamieszkujących tam 1080 mieszkańców. Jestem osobą bardzo aktywną, udzielałam się społecznie w komitetach gazociągu, dróg, kanalizacji.  Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłobądzu. Pełniłam funkcje skarbnika  w Powiatowym Związku Straży Pożarnej oraz ławnika w Sądzie Rejonowym w Tczewie. Za zasługi dla pożarnictwa zostałam odznaczona brązowym i srebrnym krzyżem. W 2000 roku podczas obchodów 700 lecia parafii i 70 lecia OSP oraz 750 lecia istnienia wsi, uczestniczyłam w sprzedawaniu cegiełek na zakup sztandaru OSP oraz talonów na wydanie ksiązki pt. „Miłobądz”. Uczestniczyłam w tworzeniu projektu do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, uzyskując jednocześnie tytuł lidera wiejskiego. Za pracę społeczną oraz za zaangażowanie w rozwój środowiska wiejskiego w ramach programu odnowy wsi otrzymałam podziękowanie od Starosty Tczewskiego.
Aby móc pomagać swoim mieszkańcom rozwiązywać liczne problemy życiowe brałam udział w licznych szkoleniach m.in. „Kompleksowa pomoc rodzinie z problemem uzależnienia”, „Kobiety wiejskie w życiu publicznym”.
Od 2003 roku uczestniczyłam w corocznym plebiscycie Sołtysa Roku organizowanym przez Dziennik Bałtycki, gdzie zdobyłam III miejsce Sołtysa Roku 2003 oraz II miejsce Sołtysa Roku 2005 wśród sołtysów z terenu gminy.
Byłam również Radną Gminy Tczew co pozwoliło na realizację wielu inwestycji w moim sołectwie m.in. budowa boiska sportowego, remont szkoły podstawowej, remont budynku usługowo-handlowego, budowa placu zabaw, budowa dróg wraz z chodnikami, czy postawienia wiat przystankowych.

tel. 607088748

www.milobadz.gmina-tczew.pl