Zobacz również

Jak zagospodarować popiół z gospodarstwa domowego?

Od lipca br. popiół z gospodarstw domowych odbierany jest razem z odpadami zmieszanymi. Popiół wraz z odpadami zmieszanymi wystawiamy w odpowiednim pojemniku w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zgłosili jeszcze zapotrzebowania na pojemnik do zbierania popiołu, nadal mogą dokonać takiego zgłoszenia – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Tczew, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 58 530 51 21.

Należy pamiętać, że do pojemnika nie można wsypywać gorącego popiołu, a wystudzony, nie powinien być zalany wodą, ponieważ jego duża waga może doprowadzić do uszkodzenia pojemnika podczas załadunku.

Niedopuszczalne jest wysypywanie popiołu z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) na drogi, pola, do przydrożnych rowów, itp.


20151029140520_pojemnik_na_popioljpg [300x300]