Wniosek CEIDG-1 o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty:

- wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami
- dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Tczewie, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Stanowisko ds. rolnictwa, melioracji i działalności gospodarczej - pokój nr 9 (I piętro), tel. 58 530 5138

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

 

Inne informacje:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić/wznowić działalność, zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Formularze i załączniki

Kategorie