Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek
b) Projekt organizacji ruchu (stałej/czasowej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Gminy Tczew, Tczew ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku

Podstawa prawna:

- art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. art. 10 (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. §6 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne informacje:

Wydana przez tut. urząd opinia dla projektu organizacji ruchu (oraz opinia z Komendy Powiatowej Policji) jest dokumentem wymaganym do zatwierdzenia projektu w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Kategorie