WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek ( podanie ) o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem)

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4    / parter /
czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

Opłaty:

17 zł płatne na rachunek Banku Spółdzielczego w Tczewie
Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „opłata skarbowa za zaświadczenie”
- w przypadku pełnomocnictwa 17zł z adnotacją ( opłata skarbowa za pełnomocnictwo )

Termin i sposób załatwienia:

- niezwłocznie
- w szczególnych przypadkach do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności ( jedn. tekst Dz.U.2015.388 ) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 2015.783 ze zm.)

Inne informacje:

- zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy, lub osobie której udzielono pełnomocnictwa.
- odbiór zaświadczenia osobiście
w wypadku pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wpłaty – opłata skarbowa 15 zł za udzielone pełnomocnictwo (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Formularze i załączniki

Kategorie