Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

1. pisemny wniosek zainteresowanego zawierający nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego wyznaczonej do wykonania czynności rozgraniczeniowych
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3. wypis z rejestru gruntów i budynków z oznaczeniem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz podaniem adresów

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł płatna w kasie Banku Spółdzielczego Tczew w Urzędzie Gminy (kasa czynna od 8:00 do 13:00) lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Tczewie nr konta: 91834500060000039020000148

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od momentu złożenia dokumentacji przez geodetę

Podstawa prawna:

1. art.1, art.33 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 520)
2. art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r.       poz. 23)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do sądu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Inne informacje:

Pokój nr 26 na II piętrze Urzędu Gminy Tczew - tel: (0-58) 530-51-47.

Kategorie