Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nadanie numeru

2. Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10.000 lub kopia projektu zagospodarowania terenu lub działki

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. art.47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 520)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. Nr 125)

Tryb odwoławczy:

Od wydania zawiadomienia nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:

Pokój nr 26 na II piętrze Urzędu Gminy Tczew - tel: (0-58) 530-51-47.

Formularze i załączniki

Kategorie