Zobacz również

20130109144829_dabrowkajpg [300x266]

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA DĄBRÓWKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce założona została 23 czerwca 1932 roku. Prezesem wówczas został Leon Groblewski, a Naczelnikiem Franc Niemczyk. Dnia 29 września 1968 roku wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dąbrówce, powiat Tczew pod numerem 1226.
Strażnicę – remizę rozpoczęto budować 31 sierpnia 1966 roku, zakończono 15 listopada 1971 roku. W kwietniu 1976 roku funkcjonuje i działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W latach 1968-1978 liczba członków OSP wynosiła około 34 osoby. W 1991 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto decyzję o przeniesieniu straży pożarnej z Zajączkowa do Dąbrówki do Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Tam stało się Zakładową Ochotniczą Strażą Pożarną. Przeniesienie nastąpiło 22 listopada 1991 roku, a 20 grudnia 1991 roku zostaje wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem 542 jako Zakładowo Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce.

Dnia 17 maja 2007 roku decyzją Sądu rejonowego w Gdańsku OSP w Dąbrówce zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280358.

 

Jednostka Straży Pożarnej w Dąbrówce nie ma własnego sztandaru i z tego względu druhowie chętnie zostali członkami pocztu sztandarowego OSP Zarządu Gminy Tczew i godnie ją reprezentują na uroczystościach państwowych, dożynkowych i kościelnych. Druhowie często dbają o porządek i bezpieczeństwo na imprezach organizowanych przez gminę i środowisko lokalne. Biorą także udział w gminnych zawodach sprawnościowych, współpracują ściśle z Kołem Gospodyń wiejskich, z zespołem sportowym LZS Świt, z Gimnazjum w Dąbrówce oraz całym społeczeństwem lokalnym tym samym integrując je.


Obecny skład zarządu:
Prezes – Julian Grygolec
Naczelnik – Tomasz Dytrych

Konserwator - Tomasz Dytrych