Tutaj powinien być opis

Azbest 2017 - składanie wniosków do 17.03.2017 r.

Wójt Gminy Tczew informuje, że można składać wnioski do Urzędu Gminy Tczew o dofinansowanie dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew - edycja 2017”. Nabór wniosków rozpocznie się z dniem 09.01.2017 r. i będzie trwał do 17.03.2017r. Dofinansowaniu będą podlegały koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest:

1. Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest

2. Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest składowany na posesjach.

 

Wszystkie informację udzielane są w Urzędzie Gminy w Tczewie - pok. nr 9  - p. Michał Ciecholewski

tel. 58-530-51-38. 

 

UWAGA

Dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przeprowadzone zostanie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Gminę Tczew.


Wniosek o dofinansowanie do usunięcia azbestu 2017 - do pobrania

Załączniki

Zdjęcia