Zobacz również

imagespng [225x225]


Gmina Tczew informuje, że od dnia 11.06.2019 firma SUEZ Sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wymienia pojemniki na odpady komunalne ZMIESZANE (resztkowe) na pojemniki w jednolitym kolorze, tj. czarnym.