Zobacz również

Formularze deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.04.2020r.

DO4 - Wzór deklaracji dla nieruchomści zamieszkałych

DO5 - Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych