Zobacz również

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują te same stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak dotychczas, tzn. 16,00 zł od osoby za miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 26,00 zł od osoby za miesiąc w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przypominamy, że należy pamiętać o terminowych wpłatach, ponieważ gmina nie wysyła żadnych faktur, dowodów wpłat itp., dotyczących opłaty za odpady komunalne.