Zobacz również

ZMIANA HARMONOGRAMU 
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH W MIEJSCOWOŚCI MŁYNKI I ZWIERZYNEKOd 1 lipca 2016 r. w miejscowości Młynki i Zwierzynek odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w środy z częstotliwością raz na dwa tygodnie.